Stylist

Shino SUGANUMA

ELLE ONLINE 04 2017

1

photo:BUNGO TSUCHIYA/tron  styling:SHINO SUGANUMA/tsuji

hair:GO UTSUGI/parks  makeup:MARIKO SHIMADA/um  model:LALA/LAUREN TSAI/image

MEMBER

TOP