Video Director

Eri SAWATARI

shu uemura WEB CM

shuuemura Petal 55

「EYES CLOSED」Web CM

Dir: Eri Sawatari
Ph: Yuta Echigo
Li:Koshiro Ueno
Art: Chihiro Matsumoto
STY: Rika Endo
Hair:Yuko Aika
Choreo: Yoko Honaga

MEMBER

TOP