Video Director

Daisuke SHIMADA

大原櫻子 / 泣きたいくらい MV

Dir:Daisuke Shimada
St:Kaori Kawakami
HM:Manami Kiuchi(Otie)
Li:Kazuhide Toya
Pr:Takashi Sugai(CROMANYON)

MEMBER

TOP