Video Director

Daisuke SHIMADA

NEO SHIBUYA TV / Kiku ningyo

Flower:edenworks
Styling:Shunsuke Okabe(UM)
Movie:Daisuke Shimada
Hair&makeup:Shinji Konishi(band)
Sound:iiP
Model:Shen
Graphic design:Naonori Yago

MEMBER

TOP